TOUR TẾT "SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA"

XUÂN CANH TÝ 2020

"SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA"

Cập nhật 20/10/2019

LỊCH TRÌNH TOUR

SỐ NGÀY

NGÀY KHỞI HÀNH

VẬN CHUYỂN

 ĐƠN GIÁ
NGƯỜI LỚN

 ĐƠN GIÁ
TRẺ EM

SIN01:
SINGAPORE - 1 NGÀY FREEDAY

KS 4* + BUFFET BBQ NHẬT BẢN + VƯỜN CHIM JURONG + PHẬT NHA TỰ
Hàng không: Singapore Airlines và Vietnam Airlines

4N3D

T01: 25
(Mùng 1)


SQ 177 SGN SIN
12:15 - 15:20
SQ 186 SIN SGN 17:30 - 18:40

   16,990,000

   13,618,000

T01: 26
(Mùng 2)


VN655 SGN SIN
14:10 - 17:25
VN654 SIN SGN 18:25 - 19:35

   17,990,000

   14,618,000

SIN02:
SINGAPORE

KS 4* + 2 BỮA BUFFET + VƯỜN CHIM JURONG + MARINA BARRAGE + NHẠC NƯỚC SPECTRA SHOW
Hàng không: Vietnam Airlines

4N3D

T01: 27
(Mùng 3)


VN657 SGN SIN
16:10 - 19:25
VN650 SIN SGN 13:15 - 14:25

   18,690,000

   14,839,000

SIN03:
SINGAPORE - 1 NGÀY FREEDAY

KS 4*, BUFFET BBQ NHẬT BẢN + VƯỜN CHIM JURONG, PHẬT NHA TỰ
Hàng không: Vietnam Airlines

5N4D

T01: 22
(28 Tết)


VN651 SGN SIN
08:55 - 12:05
VN674 KUL SGN 20:00 - 21:00

   14,990,000

   12,118,000

T02: 01
(Mùng 8)

   11,990,000

     9,643,000

SIN04:
SINGAPORE - MALAYSIA 
(2 ĐÊM SINGAPORE)

KS 4*SIN + 3*,4* MAL
BUFFET BBQ NHẬT BẢN + VIỆN HẢI DƯƠNG + NHẠC  NƯỚC SPECTRA SHOW

Hàng không: Vietnam Airlines

6N5D

T01: 26
(Mùng 2)


VN675 SGN KUL
15:30 - 18:30
VN656 SIN SGN 20:45 - 21:55

   19,990,000

   15,868,000

T01: 27
(Mùng 3)


VN651 SGN SIN 09:00 - 12:15
VN674 KUL SGN
20:50 - 21:50

   19,990,000

   15,868,000

Malay01:
MALAYSIA – KUALA LUMPUR

CAO NGUYÊN GENTING - MELAKA
Hàng không: Air Asia

4N3D

T01: 26
(Mùng 2)


AK529 SGN KUL
10:35 - 13:35
AK524 KUL SGN 18:40 - 19:45

   12,990,000

   10,868,000

T01: 28
(Mùng 4)

   12,990,000

   10,868,000

Malay02:
MALAYSIA – PENANG –  IPOH
 – KUALA LUMPUR


 KSAN 4* HOTSPING NIGHT PARK+ GENTING+PENANG HILL
Hàng không: Air Asia

5N4D

T01: 26
(Mùng 2)


AK1503 SGN PEN 13:35 - 16:20
AK524 KUL SGN 18:40 - 19:45

   16,990,000

   14,243,000