XUÂN CANH TÝ 2020

"THÁI LAN"

Cập nhật 20/10/2019

LỊCH TRÌNH TOUR

SỐ NGÀY

NGÀY KHỞI HÀNH

VẬN CHUYỂN

 ĐƠN GIÁ
NGƯỜI LỚN

 ĐƠN GIÁ
TRẺ EM

TL01:
BANGKOK - PATTAYA
Hàng không:
Jestar Airlines

5N4D

T01: 20
(26 Tết)

BL131 13:05-14:30
BL130 15:25-14:50

     5,990,000

       5,093,000

TL02:
BANGKOK - PATTAYA
Hàng không:
Thái Airway

TG556 10:05-11:30
TG556 17:35-19:05

     7,390,000

       6,493,000

TL01:
BANGKOK - PATTAYA
Hàng không:
Jestar Airlines

5N4D

T01: 21
(27 Tết)

BL131 13:05-14:30
BL130 15:25-14:50

     7,290,000

       6,393,000

TL02:
BANGKOK - PATTAYA
Hàng không:
Thái Airway

TG556 10:05-11:30
TG556 17:35-19:05

     7,690,000

       6,793,000

TL01:
BANGKOK - PATTAYA
Hàng không:
Jestar Airlines

5N4D

T01: 22
(28 Tết)

BL131 13:05-14:30
BL130 15:25-14:50

     7,990,000

       7,093,000

TL02: 
BANGKOK - PATTAYA
Hàng không:
Vietnam Airlines

5N4D

T01: 23
(29 Tết)

VN601 08:40-10:20
VN604 14:25-16:05

     8,390,000

       7,493,000

TL01:
BANGKOK - PATTAYA
Hàng không:
Jestar Airlines

5N4D

T01: 24
(30 Tết)

BL131 13:05-14:30
BL130 15:25-14:50

     8,390,000

       8,493,000

TL01:
BANGKOK - PATTAYA
Hàng không:
Jestar Airlines

5N4D

T01: 25
 (Mùng 1)

BL131 13:05-14:30
BL130 15:25-14:50

   11,990,000

     10,093,000

TL02:
BANGKOK - PATTAYA
Hàng không:
Vietnam Airlines

5N4D

VN601 08:40-10:20
VN604 14:25-16:05

   12,990,000

     11,793,000

TL01:
BANGKOK - PATTAYA
Hàng không:
Jestar Airlines

5N4D

T01: 26
(Mùng 2)

BL131 13:05-14:30
BL130 15:25-14:50

   11,990,000

     10,893,000

TL02:
BANGKOK - PATTAYA
Hàng không:
Vietnam Airlines

5N4D

VN601 08:40-10:20
VN604 14:25-16:05

   12,990,000

     12,093,000

TL01:
BANGKOK - PATTAYA
Hàng không:
Jestar Airlines

5N4D

T01: 27
(Mùng 3 )

BL131 13:05-14:30
BL130 15:25-14:50

   11,990,000

     10,893,000

TL01:
BANGKOK - PATTAYA
Hàng không:
Jestar Airlines

5N4D

T01: 28
(Mùng 4)

BL131 13:05-14:30
BL130 15:25-14:50

   11,990,000

     10,893,000

TL02:
BANGKOK - PATTAYA
Hàng không:
Vietnam Airlines

5N4D

VN601 08:40-10:20
VN604 14:25-16:05

   12,690,000

     11,793,000

TL01:
BANGKOK - PATTAYA
Hàng không:
Jestar Airlines

5N4D

T01: 29
(Mùng 5)

BL131 13:05-14:30
BL130 15:25-14:50

     9,990,000

       9,093,000

TL01:
BANGKOK - PATTAYA
Hàng không:
Jestar Airlines

5N4D

T01: 30
(Mùng 6)

BL131 13:05-14:30
BL130 15:25-14:50

     8,990,000

       7,393,000

TL02:
BANGKOK - PATTAYA
Hàng không:
Vietnam Airlines

5N4D

VN601 08:40-10:20
VN604 14:25-16:05

     8,990,000

       7,393,000

TL01:
BANGKOK - PATTAYA
Hàng không:
Jestar Airlines

5N4D

T01: 31
(Mùng 7)

BL131 13:05-14:30
BL130 15:25-14:50

     7,390,000

       6,493,000

TL01:
BANGKOK - PATTAYA
Hàng không:
Jestar Airlines

5N4D

T02: 01
(Mùng 8)

BL131 13:05-14:30
BL130 15:25-14:50

     6,990,000

       6,093,000

TL01:
BANGKOK - PATTAYA
Hàng không:
Jestar Airlines

5N4D

T02: 02
(Mùng 9)

BL131 13:05-14:30
BL130 15:25-14:50

     6,990,000

       6,093,000

TL01:
BANGKOK - PATTAYA
Hàng không:
Jestar Airlines

5N4D

T02: 03
(Mùng 10)

BL131 13:05-14:30
BL130 15:25-14:50

     6,490,000

       5,593,000