TOUR TẾT "HÀN-NHẬT-ĐÀI"

XUÂN CANH TÝ 2020

"HÀN QUC - NHT BN - ĐÀI LOAN"

Cập nhật 20/10/2019

LỊCH TRÌNH TOUR

SỐ NGÀY

NGÀY KHỞI HÀNH

VẬN CHUYỂN

 ĐƠN GIÁ
NGƯỜI LỚN

 ĐƠN GIÁ
TRẺ EM

HQ01:
SEOUL - NAMI - EVERLAND

Hàng không: Vietnam Airlines

4N3D

T01: 26
(Mùng 2)


VN 408 SGN-INC
23h45 - 06h30
VN 409 INC-SGN
10h15 - 13h40

  18,990,000

  17,990,000

HQ02:
SEOUL - NAMI - EVERLAND

Hàng không: Korea Airlines

5N4D

T01: 27
(Mùng 3)

KE684 SGN INC
23h10 - 05h55
KE685 INC SGN
19h05 - 22h00

  22,190,000

  21,190,000

HQ03:
SEOUL - NAMI - EVERLAND

Hàng không: Korea Airlines

4N3D

T01: 28
(Mùng 4)

KE 08:15 - 15:05
KE 19:05 - 22:45

  21,500,000

  20,500,000

NB01:
NHẬT BẢN CUNG ĐƯỜNG VÀNG

Hàng không: Vietnam Airlines

6N5D

T01: 25,26,27,28
(Mùng 1,2,3,4)

VN 320/ VN 340
00h20 - 07h20
VN 303
14h55 - 19h45

  40,900,000

  30,675,000

NB02:
MÙA ĐÔNG NHẬT BẢN
OSAKA - KYOTO - KOBE

Hàng không: Vietnam Airlines

5N4D

T01: 26
(Mùng 2)

VN 300
00h15 - 07h15
VN 303
15h55 - 19H55

  33,900,000

  25,425,000

NB03:
MÙA ĐÔNG NHẬT BẢN
TOKYO - YAMANASHI - FUJI

Hàng không: Nippon Airway

5N4D

T01: 28
(Mùng 4)

NH832
22h30 - 05h30
NH833
18h55 - 23h30

  33,900,000

  25,425,000


DAILOAN01:
ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG

Hàng không: Vietjet Air

5N4D

T01: 25
(Mùng 1)

VJ 840 SNG -TPE
01h25 - 05h25
VJ885 KHH - SGN
12h40 - 14h40

  19,990,000

  16,990,000


DAILOAN02:
ĐÀI BẮC - CAO HÙNG - NAM ĐẦU -  ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC
Hàng không: Vietnam Airlines

4N3D

T01: 26
(Mùng 2)


VN582 SGN KHH
09:55 - 13:55
VN573 TPE SGN
22:20 - 01:00+1

  20,990,000

  16,990,000


DAILOAN03:
ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG
Hàng không: China Airlines

5N4D

T01: 27
(Mùng 3)

China Airlines
AE1858 15:35
CI782 07:20

  18,990,000

  16,145,000